Swedbank piemēro vairāk kā miljonu eiro sodu

By | November 24, 2016

Š.g. 22. novembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) paziņoja, ka par nepilnībām bankas darbā ar potenciāli aizdomīgiem klientiem AS “Swedbank” uzlikts gandrīz  1,4 miljonus eiro liels sods.

AS “Swedbank” ir Latvijas lielākā komercbanka. Saskaņā ar FKTK sniegto informāciju kredītiestāde nav pievērsusi pietiekami lielu uzmanību klientu veiktajiem, savstarpēji saistītiem darījumiem bez ekonomiska vai nepārprotama tiesiska meŗāk. Praksē tas varētu nozīmēt, ka klienti ir veikuši liela apjoma naudas pārskaitījumus bez pienācīgas uzmanības no bankas darbinieku puses. Sods par šādiem pārkāpumiem ir noteikts gandrīz 1,4 miljoni eiro, kas var šķist daudz, tajā pašā laikā ir skaidrs, ka tas nav daudz, jo FKTK varēja piemērot sodu 10% apmērā no bankas iepriekšējā gada peļņas jeb 12,1 miljonu eiro.

Swedbank pārstāvis, valdes priekšēdētāja pienākumu izpildītājs Reinis Rubenis atzina, ka nepilnības bankas darbā konstatētas pārbaudēs, kas veiktas š.g. aprīlī – jūnjā un banka jau ir veikusi uzlabojumus iekšējās procedūrās, lai šādi darījumi vairs nevarētu notikt. Pirmkārt, ir uzlabots programnodrošinājums un palielināts  atbildīgo darbinieku skaits. Rezultātā paredzams, ka turpmāk liela apjoma darījumi bez noteikta, leģitīma pamatojuma vairs nevarēs notikt tik vienkārši. Vienlaikus Swedbank arī ir apņēmusies no nākamā gada sākuma vairs nesniet finanšu pakalpojumus nerezidentiem kas rada paaugstinātu risku bankas darbībai. Tie ir klienti, kas veic reģistrāciju ārpus EEZ, t.sk. Kipra, Malta, Luksemburga, Apvienotā Karaliste.

Iepriekš jau rakstījumā, ka FKTK jau piemēroja sodu 2 miljonu eiro apmērā Privatbank, 1,1 miljonu eiro Baltic International Bank, 3,2 miljonu eiro apmērā ABLV Banka un līdzdarbojās Trasta komercbankas slēgšanā. Plašāku informāciju par uzlikto sodu, meklējiet FKTK mājaslalpā un sabiedrisko mediju portālā lsm.lv.