Par mums

Godigseiroieviejs.lv ir portāls, kas uzrauga Latvijas finanšu sistēmā notiekošos procesus, tendences un nākotnes perspektīvas. Latvijā ir ieviesta eiro valūta, taču ar to dzīve vēl nebeidzas. Esam pievienojušies vienai no pasaules lielākajām kopējās valūtas savienībām, taču izaicinājumi tādēļ nepaliek mazāk. Informēti iedzīvotāji rīkojas pārdomātāk un ir spējīgi pieņemt pareizākus lēmumus.