Kampaņa "Godīgs eiro ieviesējs" ir noslēgusies.

Plašāka informācija par eiro un tā ieviešanu atrodama www.eiro.lv.