Komercbankas aizvien vairāk kreditē juridiskas personas

By | December 7, 2016

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) informē, ka š.g. pirmajos trīs ceturkšņos Latvijā reģistrētās kredītiestādes un ārvalstu komercbanku filiāles Latvijā ir aizdevušas par 40% vairāk kā gadu iepriekš.

No kopējā aizdevumu apjoma Latvijas tautsaimniecībā kredītos izsniegti 7,42 miljardi eiro, bet hipotekārajos aizdevumos izsniegti 4,41 miljards eiro. Banku pārstāvji un eksperti gan uzsver, ka tā nav kredītiestāžu kapacitātes galējā robeža. Ja būtu vairāk kvalitatīvi projekti, kredītiestādes būtu ar mieru aizdot juridiskām personām vēl vairāk finanšu līdzekļus. Kopumā 2016. gada pirmajos deviņos mēnešos kredītiestāžu kredītportfelis ir pieaudzis par 3%.

Bieži ir dzirdēti mīti, ka bankas aizdod naudu tikai noteiktām saimniecības nozarēm. Tajā pašā laikā FKTK dati liecina, ka lielāks kredītu apjoms nekā iepriekš ir izsniegts praktiski visās nozarēs. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivjsaimniecība, operācijas ar nekustamo īpašumu, finanšu un apdrošināšanas darbības, ēdināšanas pakalpojumi, būvniecība, ūdensapgāde, atkritumu apsaimniekošana, siltumapgāde, elektroenerģija, IT, apstrādes rūpniecība u.c. Tiesa, FKTK neļauj izdarīt secinājumus par to, cik lielu daļu no šī finansējuma ir saņēmušas juridiskās personas, kas pieder fiziskām personām un, cik daudz pašvaldību iestādes un uzņēmumi, kas darbojas pastāvīgi vai papildus piesaistot ES fondu līdzekļus.