Savstarpējo aizdevumu platformas piedzīvo strauju izaugsmi

By | April 20, 2017

Šī gada pirmo četru mēnešu laikā savstarpējo aizdevumu platformās izsniegto aizdevumu skaits pieaudzis vairāk kā četras reizes, liecina  Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas sniegtā informācija.

Šobrīd savstarpējo aizdevumu platformas klientiem izsniegušas jau vairāk kā 94 miljonus eiro, salīdzinoši 2016. gadā līdzīgā laika posmā platformu ietvaros tikai aizdoti 22 miljoni eiro, kas ir par 72 miljoniem eiro mazāk nekā 2017. gadā. Arī salīdzinot datus ar 2016. gada pēdējo ceturksni var redzēt, ka savstarpējo aizdevumu platformu darbībā ir vērojama strauja izaugsme, jo pieaugs pret iepriekšējo periodu ir 11,5%.

Izaugsmes tempi ļauj secināt, ka tirgū pastāv augsts pieprasījums pēc ārpus banku aizdevumu pakalpojumiem. Latvijā dibinātie uzņēmumi šobrīd darbojas starptautiskā mērogā un izsniedz aizdevumus daudzās Eiropas valstīs. Interesanti, ka Latvijā joprojām nav pieņemti likumi, kas ļautu vietējiem iedzīvotājiem oficiāli iesaistīties šo platformu darbībā pilnā apmērā. Tāpat jāpiemin, ka šī izaugsme notiek apstākļos, kad Eiropā ir spēkā viena no zemākajām euribor likmēm un kredītiestādes ir spējīgas izsniegt lētus kredītus ar zemu pievienoto likmi.  Tas nozīmē, ka banku piedāvājumi ir dārgāki nekā aizdevumu platformu piedāvātie vai arī kredītiestāžu nosacījumi naudas aizdošanai ir pārlieku stingri. Procentu likmes aizdevumu platfromām jau tradicionāli ir augstākas, taču to veidotāji un klienti ir gatavi uz lielāku risku.

Kopumā varam secināt, ka divu gadu laikā kopš Latvijā veidotās platformas aktīvi darbojas starptautiskos tirgos tās ir kļuvušas par vieniem no nozīmīgākajiem spēlētājiem Eiropas līmenī. Tas savukārt nozīmē, ka tirgus vēl nav piesātināts un ir salīdzinoši mazs. Salīdzinoši vienas vienīgas vidēja līmeņa komercbankas kapitalizācija kādā no Eiropas valstīm var viegli pārsniegt vairākus desmitus vai pat simtus miljardus eiro.

Šobrīd galvenais attīstības traucēklis aizdevumu platformām ir neesošais tiesiskais regulējums valsts līmenī. Sabalansētas investoru un aizņēmēju intereses likumos ir būtisks priekšnoteikums tirgus attīstībai. Investoriem, kas vēlas iesaistīties platformas darbībā ir iespēja aizdot naudu vairāk kā desmit valstu iedzīvotājiem. Salīdzinoši Igaunijā šāda tipa platformas darbojas jau ilgāk, taču to pieejamie resursi ir mazāki, līdz ar to arī izaugsme ir vājāka un lēnāka.